baner research

 

اساسی ترین ارکان گسترش علم و همچنین رشد و پیشرفت هر کشور پرداختن به مقوله تحقیق و پژوهش می باشد. موضوعی که می تواند زمینه ساز بزرگترین تحولات و جهش علمی یک کشور به شمار رود و از آنجایی که رکن اساسی و اصلی جامعه بشری محسوب می شود می توان با برنامه ریزی و تمرکز روی آن نتایج و تاثیرات شگفت انگیزی در جامعه مشاهده نمود در این راستا همه ساله در هفته پایانی آذرماه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با نمایش دستاوردهای خود «هفته پژوهش» را گرامی میدارند. در این رابطه اداره کل دفتر مطالعات و پژوهش های بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با همکاری پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان ضمن برنامه ریزی جهت برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی سه ساله در بنیاد شهید و امور ایثارگران، در خصوص انتخاب پژوهشگر برتر پیرامون موضوعات پژوهشی مرتبط با جامعه ایثارگری نیز برنامه ای ترتیب داده است تا پس از داوری فعالیت های پژوهشی صورت گرفته با موضوعیت جامعه ایثارگری در بازه زمانی ابتدای سال 1399 تا مهر ماه  سال 1401  نسبت به انتخاب محققین و پژوهشگران  برتر در این عرصه  اقدام و ضمن معرفی به جامعه علمی از ایشان تقدیر بعمل آورد لذا  بدینوسیله از محققین و پژوهشگران گرامی دعوت مینماید تا با ارسال اطلاعات فعالیت های پژوهشی خود که از ابتدای سال 1399 تا مهر ماه 1401 به انجام رسانده اند در این همایش مشارکت و همراهی نمایند.